Γιατί ΙΚΕ

10 λόγοι να διαλέξετε τον τύπο της εταιρέιας ΙΚΕ.

  1. Σύσταση της εταιρείας ΙΚΕ μέσα σε λίγες ώρες
  2. Το πολύ μικρό κόστος σύστασης.
  3. Δεν υπάρχει περιορισμός ελάχιστου Αρχικού κεφαλαίου.
  4. Μόνο οι διαχειριστές έχουν ασφαλιστικές εισφορές.
  5. Η αμοιβή του διαχειριστή έχει μόνο χαρτόσημο
  6. Η φορολογία είναι σταθερή όσα και αν είναι τα κέρδη.
  7. Ο φόρος μερισμάτων που διανέμονται είναι μόνο 5%
  8. Δεν είναι απαραίτητο να διανέμονται κέρδη κάθε χρονιά.
  9. Η σχετική ευκολία στις αποφάσεις διοίκησης μια ΙΚΕ σε σχέση με ΑΕ κλπ
  10.  Μέλη μιας ΙΚΕ μπορέι να είναι ένα κάτοικος εξωτερικού η ακόμα και ένας συνταξιούχος.
ike
Scroll to top